Flex Slider

چند سطر درباره کامکارها


آن ها هنوز پُرطرفدارند


کامکارها 1393کامکارها در زمره نخستین گروه‌های اجراکننده موسیقی ایرانی بوده‌اند که به «کمپوزیسیون» به معنای کلاسیکِ جهانی آن توجهِ ویژه کردند. برخی از «کمپوزیسیون»های موفق‌شان در ایجادِ «پرسپکتیو» برای ارکسترِ موسیقی ایرانی احتمالاَ موفق‌ترین نمونه‌ها تا به امروز در مجموعه موسیقی ملّی این سرزمین است. حضور «هوشنگ کامکار» به عنوانی موسیقی‌دانی دنیا دیده وَ آهنگ‌سازی تحصیلکرده وَ همچنین «ارسلانِ کامکار» به عنوان نوازنده چیره‌دستِ ویلُنِ کلاسیک وَ شناختِ او از «رپرتوارِ» موسیقی جهانی در مقامِ «مایسترِ» ارکستر سمفونیک تهران می‌تواند در این شناخت از «کمپوزیسیون» موثر بوده باشد.

«کامکارها» به دلیلِ قدمتِ طولانی گروه که برآمده از نسبتِ خانواد‌گی آنان است گروه‌نوازانِ خوبی هستند. بالانسِ ارکستر تقریباَ همیشه خوب است، کوک همیشه دقیق است وَ اجزای ارکستر مستقلا و با هم صدای درستی می‌دهند. اینها کم نیست. دستاوردهای مهمی‌ست برای موسیقی سرزمینی که تا همین چهل سالِ پیش سازهای خودش را لایقِ مداقه نمی‌دانست... ادامه...